Website en Programma Update

Wij hebben inmiddels een nieuwe website én een nieuwe versie van ons ledenadministratiesysteem! Gebruik de onderstaande knop om alle mogelijkheden van Epass Online 2.0 te bekijken.


Bel nu voor een afspraak 079-2047770

Actiepunten binnen de ledenadministratie

Het dashboard

Om alle processen goed te kunnen bewaken, heeft Epass-Online een actiepunten dashboard. Dit dashboard is altijd op te vragen, echter wanneer er een noodzakelijke taak verricht moet worden, zal deze prominenter naar voren komen.

Wat vindt u hier in terug

  • Leden die zich in hebben geschreven voor een groepsles maar niet aanwezig waren
  • Leden die al een bepaalt aantal dagen afwezig zijn. Hier kunt u dan actief achteraan gaan (zie het kopje: Ledenbehoud)
  • Prospecten die nog geen klant zijn geworden maar ook niet hebben laten weten dat ze geen klant willen worden (zie het kopje: Leadopvolging)
  • Leden waarvan het trainingschema is verlopen.
  • Leden met een lege rittenkaart
  • Leden die via de app of het ledenportaal hebben aangegeven hun persoonlijke gegevens te willen wijzigen. Deze kunt u dan accorderen
  • Leden waarvan het contract is verlopen. Deze kunt eventueel een nieuwe aanbieding doen, waardoor men weer een jaarcontract aangaat.
  • Leden die momenteel geen betaaldatum hebben. Dit kunnen leden zijn die verkeerd zijn ingevoerd.
actiepunten

Epass-online

hét adres met de perfecte oplossing
voor de ledenadministratie van verenigingen